Letöltések


Letölthető rendeletek

Törvények
1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995.évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1995.évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
1996.évi LVIII. törvény a tevező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997.évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2004.évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005.évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
2009.évi LXXVI.törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011. évi CVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2011.évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről
2012.évi I.törvény a Munka Törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

Kormányrendeletek
253/1997 (XII.20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
238/2005.(X.25.) korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
245/2006.(XII.5.) korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
343/2006.(XII.23.) korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
378/2007.(XII.23.) korm. rendelet a környezetvédelmi,természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről
176/2008.(VI.30.) korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőienek tanúsításáról
264/2008. (XI.6.) korm. rendelet a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról
102/2009. (V.11.) korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési,értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
186/2009.(IX.10.) korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
191/2009.(IX.15.) korm. rendelet az építőpari kivitelezési tevékenységről
297/2009.(XII.21.) korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
354/2009.(XII.30.) korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
14/2010. (II.5.) korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
176/2011.(VIII.31.) korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről
247/2011. (XI.25.) korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről
306/2011.(XII.23.) korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
310/2011. (XII.23.) korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
375/2011.(XII.31.) korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól
312/2012. (XI.8.) korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
313/2012.(XI.8.) korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
314/2012.(XI.8.) korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
266/2013. (VII. 11.) korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről


 


Csatolt állományok:
Elérhetőségeink

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018,

(PTE Műszaki és Informatikai Kar Kollégium parkoló felöl)
webcím: http://www.bamernok.hu

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank 10402427-24215545-00000000
Adószám:18310263-2-02

 •  Elnök: Dr. Kukai Tibor
 • e-mail: kukai@bamernok.hu
 • Titkár:  Dr. Winkler Ervin
 • e-mail: titkar@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 211-026, 30/500-2722
 • Fogadóórája: kedd és csütörtök: 09:00-11:00

Titkársági ügyintéző:

 • Batancs Éva
 • Ügyfélfogdás: hétfőtől péntekig: 08.30-12.00
 • e-mail: titkarsag@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 503-650/23830, (72) 211-026, 30/425-7172

  Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése:

 • Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
 • e-mail: tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
 • Tel.:+36 30/791-6461