A BMMK intézkedései a veszélyhelyzetben

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország egész területére a koronavírus járvány miatt.

Tájékoztatásul közöljük, hogy home office formában dolgozunk, ezért kérünk minden BMMK tagunkat és nyilvántartott mérnök kollégánkat, hogy ügyintézéskor vegyék igénybe az alábbi telefonos lehetőségekeinket: Titkárság: Batancs Éva: 30/981-6567, Titkár: dr. Winkler Ervin: 30/500-2722, Szakmai továbbképzés: Feilné Győry Zsuzsanna: 30/7916461, elektronikus úton  titkarsag@bamernok.hu , hogy minimálisra tudjuk szorítani a személyes jelenlétet igénylő ügyeket.

A BMMK 2020. március 16-tól kezdődően átmenetileg a veszélyhelyzet megszűntetéséig a meghirdetett mérnöktovábbképzéseket felfüggeszti. Tehát a már meghirdetett mérnöktovábbképzések, melyekre a jelentkezések is megtörténtek, elmaradnak. Azon kollégáknak, akik időközben a továbbképzés díját befizették azoknak a befizetett díjat átvisszük a veszélyhelyzet utáni időpontra újra meghirdetésre kerülő képzésre. Amennyiben valaki a már befizetett képzési díjat vissza kívánja igényelni, annak a titkarsag@bamernok.hu címre küldött külön kérésére „Számlával egy tekintet alá eső okirat” kiállítása mellett a befizetett képzési díjat visszautaljuk.   

Azon szakmagyakorlók esetében akiknek az öt éves továbbképzési időszak, vagy az egy éves beszámolóvizsga időszak a veszélyhelyzet időszaka alatt jár le, és a képzési-, vagy vizsgakötelezettségüket a rendkívüli intézkedések miatt nem tudják teljesíteni, a kötelezettségük teljesítésének pótlására az MMK-val egyeztetett módon 2020. december 31-ig lehetőségük lesz.      A veszélyhelyzet okán előálló késedelem miatt a jogszabály szerinti szankciók alkalmazásától (a jogosultságok felfüggesztése) a BMMK eltekint. Mindez összhangban áll a Kormány azon intézkedésével is, hogy a veszélyhelyzeti időszakban a lejáró személyes okmányokat sem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan meghosszabbodik.

Az alábbiakban idézzük az MMK honlapján olvasható további információkat:

Az országos kamara által szervezett beszámoló vizsgákat 2020. március 16-tól kezdődően átmenetileg, a veszélyhelyzet megszüntetéséig felfüggesztjük, a meghirdetett vizsgákat lemondjuk. A jelentkezők számára a vizsgadíjat visszatérítjük vagy egy következő alkalom díjába beszámítjuk.

A beszámoló vizsgán kívül szervezendő egyéb vizsgák már meghirdetett alkalmairól (épületenergetikai tanúsítói jogosultsági vizsga, villámvédelmi vizsga, geodéziai minősítő vizsga) minden esetben egyedileg döntünk, tekintettel arra, hogy ezek a vizsgák a szakmagyakorlás megkezdésének feltételei, így a vizsga nélkül a kérelmezők a szakmagyakorlási jogosultságot sem tudják megszerezni.”

Kérem, hogy a (www.bamernok.hu honlapunkon) fenti bejegyzésben foglaltakat szíveskedjenek hivatalos információnak tekinteni, ezekről külön levélértesítést nem küldünk.

Amennyiben a koronavírus járvánnyal összefüggésben Magyarország Kormányának és ebből adódóan az MMK-nak bármilyen további intézkedései lesznek, azokról a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Pécs, 2020. március 12.

 

Tisztelettel:

Dr. Kukai Tibor

BMMK elnök

Elérhetőségeink

Cím: 7624 Pécs, Boszorkány út 2. C-016 és C-018,

(PTE Műszaki és Informatikai Kar Kollégium parkoló felöl)
webcím: http://www.bamernok.hu

Bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank 10402427-24215545-00000000
Adószám:18310263-2-02

 •  Elnök: Dr. Kukai Tibor
 • e-mail: kukai@bamernok.hu
 • Titkár:  Dr. Winkler Ervin
 • e-mail: titkar@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 211-026, 30/500-2722
 • Fogadóórája: kedd és csütörtök: 09:00-11:00

Ügyviteli asszisztens: 

 • Batancs Éva
 • Ügyfélfogdás: hétfőtől péntekig: 08.30-12.00
 • e-mail: titkarsag@bamernok.hu,
 • Telefon: (72) 503-650/23830, (72) 211-026, 30/981-6567

  Szakmai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek intézése:

 • Feilné Győry Zsuzsanna továbbképzési szakreferens
 • Fogadóórái: kedd és csütörtök: 8:30-12:00
 • e-mail: tovabbkepzes.bmmk@gmail.com
 • Tel.:+36 30/791-6461